Mikor és kinek kell regisztrációs adót fizetni ?

Regisztrációs adót lehet fizetni: a Magyarország területén forgalomba helyezett gépjármű után, ide értve a gépjármű első forgalomba helyezését, a gépjármű importálásakor, a gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor, valamint a gépjármű átalakításakor történő forgalomba helyezését is, illetve amikor egy gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsit ad bérbe belföldi illetőségű személynek. A gépjármű fogalmába beleértendő a személygépkocsi, lakóautó illetve motorkerékpár. 

A tulajdonjog megszerzését igazoló okiratban új tulajdonosként szereplő természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, vagyis az a személy, aki a forgalomba helyezést követően a törzskönyvben is tulajdonosként lesz feltüntetve. 

  • Ha a forgalomba helyezést a gépjármű importja előzi meg, az importőr.
  • Ha a forgalomba helyezést a gépjármű Közösségen belüli beszerzése előzi meg, az áfa fizetésre kötelezett személy.
  • Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, a gépjármű tulajdonosa.
  • Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanynak.
  • Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelősek.
  • A gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsi esetében az adó alanya minden esetben a gépjárműflotta-üzemeltető. 

A regisztrációs adóeljárás az adózó kérelmére indul, tehát, akinek regisztrációs adó kötelezettsége keletkezik, annak ezt be kell jelentenie a NAV-hoz. A fizetendő adót a NAV határozattal állapítja meg.

A bejelentést benyújthatja: az adó alanya vagy meghatalmazott képviselője, vámjogi képviselő, a pénzügyi képviselő és az üzembentartó